News

1-7-2022 at 0:00
Danica Fink Hafner discussed elections in podcast Prof. dr. Danica Fink Hafner discussed elections and party cooperation in Slovenia with Zsolt Enyedi in podcast titled Voters turn towards symbolic personalities when they are dissappointed with political parties.

News archive
  Search results

Discussions:

(Para)olimpijske igre skozi oči države in javnega interesa v športu


Publications:

Politične vsebine in volilna kampanja
Državljanstvo brez meja?
Eksperimentalna vladavina na področju zelene politike
Volilno leto


navodila v eng
Site MapContact Us