Search results

Menu pages:

Links


Publications:

Analiza kohezijskih vzorcev DZ RS v obdobju 1994 - 2008
Vrednotenje javnih politik
Primerjalne politike v sodobnem svetu
Ekonomika javnega sektorja
Eksperimentalna vladavina na področju zelene politike
Volilni programi in stališča
Globalizacija
Organizirana civilna družba v procesih odločanja na ravni Evropske Unije
Naj ostanem ali grem? Vladne koalicije in koalicijski sporazumi v Sloveniji med letoma 1990 in 2018


navodila v eng
Site MapContact Us