Rezultati iskanja

Dogodki:

Alenka Krašovec o EU volitvah
Tim Haughton in Alenka Krašovec in Washinton Postovem Monkey Cagu
Izšel je zbornik Small States, Big Challenges
Danica Fink-Hafner je objavila članek z naslovom A Typology of Populisms and Changing Forms of Society: The Case of Slovenia v reviji Europe-Asia Studies Vol. 68 , Iss. 8,2016.
Nova objava v Journal of Public Affairs


Uporabniki:

Prof. dr. Alenka Krašovec
Matevž Malčič, mag.


Diskusije:

The Early National Elections in Slovenia
The Janus face of Slovenian citizenship
The Olympic and Paralympic Games Through the Lens of the State's and the Public Interest in Sport


Publikacije:

The Open Method of Coordination: A View from Slovenia
The Reception of the Open Method of Coordination in Slovenia
Political Economy of Labour
Germany and Slovenia: Socioeconomic and Political Approaches
The 2008 Slovenian EU presidency: a new synergy for Europe? A Midterm Report
In the name of the nation or/and Europe? Determinants of the Slovenian citizenship regime
National law, domestic governance and global policy: a case study of anti-doping policy in Slovenia
Slovenian election posters as a medium of political communication: An informative or persuasive campaign tool?
Money, organization and the state: The partial cartelization of party politics in Slovenia
Post-Accession Politicization of National EU Policy Coordination: The Case of Slovenia
Europeanisation as a Factor of National Interest Group Political-Cultural Change The Case of Interest Groups in Slovenia
Capacity of local development planning in Slovenia : strengths and weaknesses of local sustainable development strategies.
First-job educational and skill match : an empirical investigation of political science graduates in Slovenia
Nevarnost sistemske korupcije v Sloveniji : spodbude in ovire [The Risk of Systemic Corruption in Slovenia: Drivers and Barriers]
The political science professional project in Slovenia : from communist monism, democratisation and Europeanisation to the financial crisis.
The potentials of normative sustainability : an analysis of sustainable development strategies on global, supranational and national levels
Towards our common future : comparative assessment of the sustainable development strategies of the European Union, the Mediterranean and Slovenia.
The relevance of higher education in Slovenia for creating virtuous citizens and a working democracy : an underexploited source?
Twitter campaigning in the 2011 national election in Slovenia : strategy and application of the Twitter social media outlet in party election campaigns
Slovenia
EU public policies seen from a national perspective: Slovenia and Croatia in the European Union
Small States, Big Challenges
Recent Developments in Democracy in Slovenia
Who says what to whom? Alignments and arguments in EU policy-making
A Typology of Populisms and Changing Forms of Society: The Case of Slovenia
Democracy and Alternative Modes of Governance
The impact of the EU accession process and EU funding on the professionalization of national interest groups: The Slovenian case
Slovenia: Interest group developments in a postsocialist‐liberal democracy
Populism and attitudes towards the EU in Central Europe


Navodila za iskanje:

Če želite, da iskalnik najde zadetke tudi tam, kjer je beseda nadaljevanje vaše iskane besede, uporabite znak *. Naprimer vpisana iskana beseda je problem*. Iskalnik bo našel tudi vsebine, ki vsebujejo besedo problematika, problemi,...

Če boste vpisali besedo problem brez *, bo iskalnik vrnil zadetke, ki vsebujejo besedo problem, ne pa tudi vsebin, kjer npr. nastopa beseda problematičen.

Če vpišete v iskalnik več besed, boste dobili zadetke po načelu ALI (vsebujejo katerokoli izmed iskanih besed). Če želite, da vam vrne zadetke, kjer nastopata hkrati obe (ali več) besedi, vtipkajte naprimer +problem +demokracija. Če želite zadetke, ki ne vsebujejo določene besede, jo predznačite z znakom za minus (+problem -diktatura). V kombinaciji besed lahko kjerkoli uporabite tudi *.

Če želite iskati besedno zvezo, jo dajte v narekovaje, npr:"problem demokracije".
Mapa straniKontakt