Asist. dr. Elena Nacevska

Raziskovalka na Centru za politološke raziskave. Leta 2013 je doktorirala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani (FDV). Kot Fulbrightova štipendistka je leta 2011 delovala kot raziskovalka na Univerzi v Massachusettsu, ZDA, na področju ameriške politike, javne politike, vprašanje enakosti, etničnih in človekovih pravic (pod vodstvom prof. Michael Hannahan in prof. Lonce Bailey). Bila je tudi na Univerzi Harvard; Univerzi v Virginiji; Univerzi v Connecticutu in na Univerzi v Shippensburgu. 
Kot doktorska štipendistka na SydDansk Univerzi, je leta 2010 bila raziskovalka v okvirju Evropskega doktorata za migracije, različnosti in identiteti – Danska, Transnacionalizam v globalni družbi. Leta 2007 je magistrirala na Univerzi "Sv. Ciril in Metod". Poleg dela na različnih univerzah, od marca 2007 je delala tudi kot svetovalka na področju človekovih pravic v okvirju Univerzalne Federacije za mir, OZN, ter je bila imenovana za ambasadorko miru v 2009.
Raziskovalna področja: politična participacija, enakosti spolov, politične stranke, primerjalno raziskovanje političnih sistemov v tranziciji, demokratični prehodi.
 
 

Pisarna: DS 18

Telefon: 01/5805-250

E-pošta: elena.nacevska-bacovic@fdv.uni-lj.si

Izbrane objave:

NACEVSKA, Elena. Women in politics in Western Balkan countries, (Book series Politika, 13). Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2018. 

NACEVSKA, Elena, LOKAR, Sonja. The effectiveness of gender quotas in Macedonia, Serbia and Croatia. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, mar.-apr. 2017, letn. 54, št. 2, str. 394-412, 426, ilustr. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/tip_02_2017_nacevska_lokar.pdf?sfvrsn=2

Bibliografija 

 

 

Mapa straniKontakt