Miha Zimšek, mag.

Raziskovalec in doktorski študent na Fakulteti za družbene vede. Odgovoren za koordinacijo številnih nacionalnih in mednarodnih projektov. Koordiniral je projekt "Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES)". Je raziskovalec v številnih projektih v zvezi s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ("The changing nature and role of vocational education and training in Europe"), podjetništvom ("Integrating Entrepreneurship and Work Experience into Higher Education – WEXHE") in mobilnosti mladih ("Mobility and travel behaviour of Slovenian youth"). Je tudi svetovalec slovenske Nacionalne agencije v programih EU na področju mladine. Od leta 2016 je pomagal pri koordinaciji treh projektov na področju državljanske vzgoje in učenja na delovnem mestu. Ima izkušnje z organizacijskimi vidiki in finančnim upravljanjem malih in srednje velikih projektov. Pred zaposlitvijo na CPR je bil med drugim svetovalec za evropske projekte na Pravni fakulteti (Univerza v Mariboru). Med študijem politologije (smer analiza politik in javna uprava) in tekom pripravništva na AmCham Slovenija je pridobil številne izkušnje s področja podjetništva, vodenja projektov in evalvacij. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo migracijske študije, radikalizacijo, državljansko vzgojo, učenje na delovnem mestu, poklicno izobraževanje in usposabljanje, politična participacija mladih in ustavno pravo.

 

Pisarna: IDV 611

Telefon: 01/5805-274

E-pošta: miha.zimsek@fdv.uni-lj.si

Izbrane objave:

DEŽELAN, Tomaž, ZIMŠEK, Miha. Politična participacija udeležencev programa E+ : MVA. Mladje, jul. 2018, št. 38, str. 42-43.

DEŽELAN, Tomaž, ZIMŠEK, Miha. Politična kultura. V: BIJUKLIČ, Igor, SARDOČ, Mitja, DEŽELAN, Tomaž. Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje, (Zbirka Civitas). 1. izd. Ljubljana: i2, 2015, str. 141-145. 

Bibliografija

Mapa straniKontakt