News

1-7-2022 at 0:00
Danica Fink Hafner discussed elections in podcast Prof. dr. Danica Fink Hafner discussed elections and party cooperation in Slovenia with Zsolt Enyedi in podcast titled Voters turn towards symbolic personalities when they are dissappointed with political parties.

News archive
 
choose language:
TitleAuthorCategoryDate
  Slovenian election posters as a medium of political commu   Tomaž Deželan   article in scientific publication   12.11.2012 10:26
  National law, domestic governance and global policy: a ca   Simona Kustec Lipicer   article in scientific publication   16.08.2012 09:18
  In the name of the nation or/and Europe? Determinants of   Tomaž Deželan   article in scientific publication   16.08.2012 09:01
  The Political Instrumentalisation of Policy Analysis   Danica Fink Hafner   article in scientific publication   13.06.2012 08:45
  Volilni programi in stališča   Simona Kustec Lipicer   scientific monograph   24.04.2012 12:08
Simona Kustec Lipicer, Samo Kropivnik, Tomaž Deželan, Alem Maksuti
Volilni programi in stališča

Knjiga se ukvarja s preučevanjem lastnosti in vlog volilnih programov. Pri tem je poseben poudarek namenjen poznavanju stališč po posameznih področjih javnih politik v njih. Volilni programi so razumljeni kot pomemben, na racionalnosti oprt sestavni del vsakega demokratičnega volilnega cikla in tudi delovanja politične stranke. V knjigi je podana prva celovita analiza vsebin volilnih programov, pripravljenih za namene nacionalnih parlamentarnih volitev v Sloveniji od osamosvojitve dalje in v mednarodni perspektivi.

Ljubljana: Založba Fakultete za družbene vede, zbirka Politika.
/2011. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-235-564-7.


  The Reception of the Open Method of Coordination in Slove   Damjan Lajh   scientific monograph   24.04.2012 12:07
  Vrednovanje javnih politika   Simona Kustec Lipicer   Other   28.03.2012 07:28
  Eksperimentalna vladavina na področju zelene politike   Matej Knep   scientific monograph   27.03.2012 12:24
  Political Economy of Labour   Bogomil Ferfila   scientific monograph   27.03.2012 12:24
  Germany and Slovenia: Socioeconomic and Political Approac   Bogomil Ferfila   scientific monograph   27.03.2012 12:24
  The 2008 Slovenian EU presidency: a new synergy for Europ   Danica Fink Hafner   Other   27.03.2012 12:23
  The Open Method of Coordination: A View from Slovenia   Danica Fink Hafner (ed.)   scientific monograph   23.03.2012 12:05
  Analiza kohezijskih vzorcev DZ RS v obdobju 1994 - 2008   Tomaž Deželan   article in scientific publication   23.03.2012 08:48
  Slovenian regulatory dilemmas in the illicit drugs policy   Tomaž Deželan   article in scientific publication   23.03.2012 08:41
  Družboslovni preseki Indije, Kitajske in Evropske Unije   Bogomil Ferfila   scientific monograph   02.02.2012 11:28
  Volitve v Evropski parlament 2009   Alenka Krašovec (ur.)   scientific monograph   06.01.2012 20:05
  Politične vsebine in volilna kampanja   Simona Kustec Lipicer (ur.)   scientific monograph   06.01.2012 20:04
  Razvoj parlamentarizma   Drago Zajc   scientific monograph   06.01.2012 20:02
  Vrednotenje javnih politik   Simona Kustec Lipicer   Textbook   06.01.2012 20:01
  Primerjalne politike v sodobnem svetu   Bogomil Ferfila   scientific monograph   06.01.2012 20:01
  Ekonomika javnega sektorja   Bogomil Ferfila   scientific monograph   06.01.2012 20:00
  Evropeizacija in regionalizacija   Damjan Lajh   scientific monograph   06.01.2012 19:59
  Relevantnost tradicij državljanstva   Tomaž Deželan   scientific monograph   06.01.2012 19:58

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71
Site MapContact Us