tip:

Evropski projekt

Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES) (575260-EPP-1-2016-1-SI-EPPJMO-PROJECT) (1.9.2016-31.8.2018)
Prof. dr. Tomaž Deželan (pretekli projekt)
>več

EU4Me / Učenje evropske raznolikosti: spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti, manjšin in migracij v EU (575152-EPP-1-2016-1-SI-EPPJMO-PROJECT) (1.9.2016-31.8.2018)
Izr. prof. dr. Damjan Lajh (pretekli projekt)
>več

Vključevanje podjetništva in delovnih izkušenj v visokošolsko izobraževanje (WEXHE) (575683-EPP-1-2016-1-NL-EPPKA2-KA) (1.1.2017-31.12.2019)
Prof. dr. Tomaž Deželan (pretekli projekt)
>več

BLUES - Blended learning international entrepreneurship skills program (2017-1-ES01-KA203-038539) (1.10.2017-31.1.2020)
Prof. dr. Tomaž Deželan (pretekli projekt)
>več

»Čutim Evropo: učenje evropskih vsebin v podeželskem okolju« (2012-2806/001-001)(1. 9. 2012 - 31. 8. 2013)
Izr. prof. dr. Damjan Lajh (pretekli projekt)
>več

Katedra Jean Monnet – Evropski javnopolitični procesi (2012-2897/001-001) (1. 9. 2012 - 31. 8. 2015)
Izr. prof. dr. Damjan Lajh (pretekli projekt)
>več


Aplikativni raziskovalni projekt

Vloga nacionalnega parlamenta v pogojih članstva države v EU - primer Državnega zbora RS (L5-6365) (1.7.2004 - 30.6.2007)
Izr. prof. dr. Drago Zajc (pretekli projekt)
>več


Mednarodni bilateralni projekt

Civilna družba v Srednji in Jugovzhodni Evropi (BI-AT/20-21-002) (1.1.2020-31-12-2021)
Doc. dr. Meta Novak
>več

(De)demokratizacija v Sloveniji in Črni gori: Primerjava kakovosti demokracije (BI-ME/18-20-030) (1.8.2018-31.7.2020)
Doc. dr. Meta Novak
>več

Državljanska režima Slovenije in Ruske federacije z vidika vključevanja mladih v institucionalno politiko (01.10.2016 do 30.9.2018)
Prof. dr. Tomaž Deželan (pretekli projekt)
>več

1 - 2 - 3 - 4
Mapa straniKontakt