2019-02-07 00:00:00
Drugi seminar za učitelje v okviru projekta EU@Home
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

V četrtek, 7. februarja 2019 smo na Centru za politološke raziskave v okviru projekta »EU doma – Zbliževanje EU in mladih« (EU@Home) organizirali drugi seminar za učitelje. Seminarja so se udeležile učiteljice iz osmih partnerskih osnovnih šol. V okviru seminarja so se seznanile s priložnostnimi strukturami, ki so v okviru Evropske unije vzpostavljene z namenom vključevanja državljanov v odločevalske procese EU, kot tudi s podatki javnomnenjskih raziskav o znanju slovenskih učencev o EU. V okviru delavnic so člani projektne skupine učiteljicam predstavili različne didaktične pristope za poučevanje evropskih vsebin ter nov priročnik »Popotovanje po Evropski uniji«, ki je namenjen poučevanju evropskih vsebin v tretji triadi osnovnih šol.

Glavni cilji EU@Home projekta so A) približevanje Evropske unije mladim, B) opolnomočenje demokratične legitimnosti EU ter C) spodbujanje politične participacije med mladimi. Namen projekta je razviti inovativne in po meri narejene didaktične pristope za poučevanje EU vsebin bodočim volivcem: učencem in dijakom. Projekt je sofinanciran iz programa Evropske unije Erasmus+.

 
 
Mapa straniKontakt