2018-12-07 00:00:00
Gostujoče predavanje prof. Frank Schimmelfenniga iz ETH Zürich v Švici
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

V petek, 7. decembra 2018 smo v okviru projekta Jean Monnet center odličnosti Univerze v Ljubljani organizirali prvo gostujoče letno predavanje o evropskih integracijskih procesih. Namen letnih gostujočih predavanj je spodbujanje visokokakovostnih raziskav in poučevanja evropskih študij na univerzitetni ravni v Sloveniji. V tednu univerze v okviru projekta gostujemo akademike ali strokovnjake z visoko ravnjo ekspertnega znanja in poznavanja evropskih integracijskih procesov.

Na letošnjem letnem predavanju smo gostili profesorja dr. Franka Schimmelfenniga iz ETH Zürich v Švici. Prof. Schimmelfennig je študentom, visokošolskim učiteljem in raziskovalcem predaval na temo evropske širitve in diferencirane integracije ter izpostavil pozitivne in negativne vidike le-te na delovanje celotne Evropske unije. Frank Schimmelgennig je profesor evropske politike. Njegovi glavni raziskovalni interesi vključujejo teorije evropskih integracij, širitev Evropske unije, diferencirano integracijo, promocijo demokracije in procese demokratizacije. Več o prof. Schimmelfennigu in njegovem delu si lahko preberete na spletni strani: http://www.eup.ethz.ch/people/prof-frank-schimmelfennig.html
Vodja projekta Jean Monnet center odličnosti Univerze v Ljubljani je izr. prof. dr. Damjan Lajh. Projekt sofinancira Evropska komisija iz programa Erasmus+. 
Mapa straniKontakt