2016-11-18 00:00:00
Izobraževalni seminar za učitelje v okviru projekta EU4Me


V okviru projekta Učenje evropske raznolikosti: Spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti, manjšin in migracij v EU (Learning European Diversity: Respecting Multiculturalism, Multilingualism, Minorities and Migration in the EU/EU4Me, vodja projekta izr. prof. dr. Damjan Lajh)  je 18. 11. 2016 na Fakulteti za družbene vede potekal prvi izobraževalni seminar za učitelje osnovnih šol. Projekt, ki ga izvaja Center za politološke raziskave, je del programa Erasmus +, Jean Monnet projekti. Seminarja se je udeležilo več kot 30 udeležencev iz 14 slovenskih osnovnih šol iz obmejnih in kulturno mešanih območij, partneric pri projektu. Na seminarju so udeleženci spregovorili o pomenu poučevanja EU tematik, vlogi EU na področju izobraževalnih politik ter o aktualni begunski krizi v okviru EU. 

Glavni cilj EU4Me projekta je poučevati, učiti se in razpravljati o trenutno ključnih tematikah v okviru EU: večkulturnosti, večjezičnosti, manjšinah in migracijah med učenkami in učenci osnovnih šol ter učitelji v sodelovanju s strokovnjaki. Namen projekta je razviti inovativna učna orodja, ki bodo (1) na splošno izboljšala znanja o evropskih povezovalnih procesih, razvila pozitiven odnos do evropske ideje in vrednot, ter povečala zavedanje o pravicah evropskih državljanov; (2) specifično pomagala razumeti in spoštovati večjezičnost in večkulturnost kot značilnosti EU, razpravljati in razumeti migracije kot enega od ključnih dejavnikov, ki sooblikujejo današnji svet, ter poudarila pomen družbene vključenosti manjšin in njihovih pravic. 
 
Mapa straniKontakt