2015-01-20 00:00:00
Gradivo s predstavitve raziskovalnih rezultatov ob zaključku projekta INTEREURO


Na spletni strani mednarodnega raziskovalnega projekta INTEREURO (Evropska znanstvena fundacija, ARRS), v katerega je bil vključen tudi Center za politološke raziskave pod vodstvom Danice Fink Hafner, je dostopno gradivo in video predstavitev s ključnimi raziskovalnimi ugotovitvami projekta. Gradivo je nastalo v okviru predstavitve rezultatov projekta 1. in 2. decembra 2014 v prostorih Centre for European Policy Studies v Bruslju. 

Dostop do gradiva: http://www.intereuro.eu/public/outreach-workshop

Mapa straniKontakt