2013-11-08 10:00:00
Izobraževalni seminar – Razvoj kritičnega mišljenja o sodobnih družbenih problemih med mladimi
FDV, UL

Na Fakulteti za družbene vede je v petek, 8.11.2013 potekal izobraževalni seminar za srednješolske učitelje z naslovom “Razvoj kritičnega mišljenja o sodobnih družbenih problemih med mladimi”. Seminar je potekal v okviru projekta “Razvoj kritičnega mišljenja o sodobnih družbenih procesih in aktualnih političnih problemih med mladimi«, ki ga Center za politološke raziskave izvaja pod vodstvom red. prof. dr. Danice Fink Hafner in v sodelovanju z dr. Urško Štremfel, Pedagoškim inštitutom ter s priznanima tujima profesorjema Robertom Hoppejem in Margarito Jeliazkovo z Univerze Twente na Nizozemskem.
Na izobraževalnem seminarju smo sodelujočim učiteljem uvodoma poglobljeno predstavili teoretska izhodišča identifikacije in reševanja sodobnih družbenih problemov v demokratičnih družbah. V drugem (praktičnem) delu seminarja pa učitelje seznanili z didaktičnimi in metodičnimi pristopi za spodbujanje kritičnega mišljenja o sodobnih družbenih problemih med mladimi.

Galerija dogodka 

Mapa straniKontakt