2019-05-13 00:00:00
Dr. Damjan Lajh prejel nagrado Altiero Spinelli za leto 2018


V okviru dogodka EYE (European Youth Event), ki je potekal med 28. in 30. aprilom 2019 v Bruslju, je Evropska komisija podelila tudi nagrade Altiero Spinelli za ozaveščanje ter širjenje znanja o evropski integraciji za leto 2018. Prestižno nagrado je v Hiši evropske zgodovine iz rok g. Tiborja Navracsicsa, Evropskega komisarja za izobraževanje, kulturo, mladino in šport, prejel tudi dr. Damjan Lajh za didaktično-družabno igro »Čutim Evropo: Nika in Luka spoznavata Evropski parlament« (avtorjev Damjan Lajh, Meta Novak in Kaja Lipušček). Z nagrado Altiero Spinelli Evropska komisija nagrajuje izjemne prispevke, ki krepijo poznavanje EU med državljani, širijo občutek odgovornosti za evropski projekt, navdihujejo državljane in gradijo zaupanje v Evropsko unijo.

 
Didaktična igra predstavlja učni pripomoček za osnovne in srednje šole, s pomočjo katerega lahko mladi na neformalen način in skozi igro spoznavajo nastanek in razvoj edine neposredno izvoljene institucije Evropske unije, pomen Evropskega parlamenta za vsakdanje življenje evropskih državljanov, kot tudi zavedanje o pomenu izbire predstavnikov v Evropskem parlamentu ter njihovega dela, ki mora potekati na odgovoren in pregleden način.
 
Slovenija se je Evropski uniji pridružila leta 2004. Odločitev o priključitvi k Evropski uniji je bila sprejeta ob širokem političnem in družbenem soglasju. Kljub temu lahko opažamo, da je delovanje Evropske unije za slovenske državljane še vedno precej abstraktno in oddaljeno z vidika njihovega vsakdanjega življenja. To se kaže tudi v nizki udeležbi slovenskih volivcev na volitvah v Evropski parlament ter v nizkem zavedanju slovenskih državljanov o možnostih in pomenu vplivanja na sprejemanje odločitev v okviru Evropske unije.
 
Didaktični pripomoček ni namenjen le učenkam in učencem osnovnih in srednjih šol, temveč tudi širši javnosti, ki jo zanimajo tematike, povezane z Evropsko unijo, volitvami in političnim predstavništvom. Uporaba didaktične igre spodbuja medgeneracijsko povezovanje ter dvig ozaveščenosti o pomenu aktivne vloge vseh državljanov pri sooblikovanju skupne evropske prihodnosti.
 
 
 
Mapa straniKontakt