News

16-1-2018 at 0:00
New book publication New book about development of green parties in Slovenia in comparative perspective has been published at the Faculty of Social Sciences. The authors of the book are Danica Fink Hafner, Meta Novak and Matej Knep.

News archive
  Search results

Events:

Izobraževalni seminar: Neformalni pristopi k učenju evropskih vsebin v osnovnih šolah


Publications:

Razvoj parlamentarizma
Ekonomika javnega sektorja
The Slovenian Greens: from early success to long-term failure
Small States, Big Challenges
Razvoj slovenskih zelenih strank v primerjalni perspektivi


navodila v eng
Site MapContact Us