News

16-1-2018 at 0:00
New book publication New book about development of green parties in Slovenia in comparative perspective has been published at the Faculty of Social Sciences. The authors of the book are Danica Fink Hafner, Meta Novak and Matej Knep.

News archive
  Search results

Discussions:

(Para)olimpijske igre skozi oči države in javnega interesa v športu


Publications:

Politične vsebine in volilna kampanja
Državljanstvo brez meja?
Eksperimentalna vladavina na področju zelene politike


navodila v eng
Site MapContact Us