News

11-8-2017 at 0:00
The special issue of Theory and practice has been published

In 2017 Centre for political science research marks its 50th anniversary since it has been established. On this occasion the researchers from the centre prepared a special issue in Theory and practice journal on the topic Democracy and Alternative Modes of Governance. The editor of the special issue is prof. dr. Danica Fink Hafner. All articles are accessible through the following link.News archive
  Search results

Discussions:

Vpliv Evrope na slovenski državljanski režim
(Para)olimpijske igre skozi oči države in javnega interesa v športu


Publications:

Naproti evropskemu federalizmu?
Volitve v Evropski parlament 2009
Politične vsebine in volilna kampanja
Volilni programi in stališča
Državljan v razmerju do države : ureditve in razprave skozi čas
Izražanje političnih mnenj v anketah


navodila v eng
Site MapContact Us