News

11-8-2017 at 0:00
The special issue of Theory and practice has been published

In 2017 Centre for political science research marks its 50th anniversary since it has been established. On this occasion the researchers from the centre prepared a special issue in Theory and practice journal on the topic Democracy and Alternative Modes of Governance. The editor of the special issue is prof. dr. Danica Fink Hafner. All articles are accessible through the following link.News archive
  Search results

Events:

Izobraževalni seminar: Neformalni pristopi k učenju evropskih vsebin v osnovnih šolah


Discussions:

Vpliv Evrope na slovenski državljanski režim


Publications:

Naproti evropskemu federalizmu?
Relevantnost tradicij državljanstva
Državljanstvo brez meja?
Državljan v razmerju do države : ureditve in razprave skozi čas


navodila v eng
Site MapContact Us