News

11-8-2017 at 0:00
The special issue of Theory and practice has been published

In 2017 Centre for political science research marks its 50th anniversary since it has been established. On this occasion the researchers from the centre prepared a special issue in Theory and practice journal on the topic Democracy and Alternative Modes of Governance. The editor of the special issue is prof. dr. Danica Fink Hafner. All articles are accessible through the following link.News archive
  Search results

Menu pages:

Links


Publications:

Analiza kohezijskih vzorcev DZ RS v obdobju 1994 - 2008
Vrednotenje javnih politik
Primerjalne politike v sodobnem svetu
Ekonomika javnega sektorja
Eksperimentalna vladavina na področju zelene politike
Volilni programi in stališča
Globalizacija
Organizirana civilna družba v procesih odločanja na ravni Evropske Unije


navodila v eng
Site MapContact Us