Napovedujemo

5.12.2017 ob 12:00
Okrogla miza: stanje demokracije v Sloveniji Vabimo vas na okroglo mizo v okviru raziskovalnega programa Politološke raziskave pod vodstvom Danice Fink Hafner ob 50. obletnici Centra za politološke raziskave in ob izidu tematske številke Teorije in prakse Democracy and Alternative Modes of Governance (Danica Fink Hafner, ur.).

Arhiv dogodkov
Novice

10.11.2017 ob 0:00
Tretji izobraževalni seminar za učitelje v okviru projekta EU4Me

V okviru projekta EU4Me je v petek, 10. novembra 2017 na Fakulteti za družbene vede potekal še tretji izobraževalni seminar za učitelje osnovnih šol. Projekt, ki ga izvaja Center za politološke raziskave, je del programa Erasmus +, Jean Monnet projekti. Seminarja se je udeležilo približno 30 udeleženk iz 14 slovenskih osnovnih šol iz obmejnih in kulturno mešanih območij, partneric pri projektu. Udeleženci so na seminarju najprej pregledali in ovrednotili aktivnosti, izvedene v lanskem šolskem letu, izmenjali dobre prakse ter začrtali aktivnosti v novem šolskem letu. V nadaljevanju so se udeleženci seznanili s kvantitativnimi in kvalitativnimi kazalci analize držav, naslovili vprašanja družbeno relevantne različnosti v sodobnih družbah in njihove vključitve v pedagoški proces, ter se seznanili z didaktičnimi pristopi za poučevanje človekovih pravic, diskriminacije, večkulturnosti, revščine in družbene izključenosti.  

 


29.10.2017 ob 0:00
INTERESI, POVEZAVE IN ARGUMENTI V EU POLITIKI

Danica Fink-Hafner, Mitja Hafner-Fink in Meta Novak s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani so v sodelovanju s kolegi iz Nemčije in Velike Britanije analizali skoraj 2900 nacionalnih interesnih skupin iz petih držav (Nemčije, Nizozemske, Slovenije, Švedske in Velike Britanije) ter slušali odgovoriti na vprašanje zakaj oziroma kako se interesne skupine odločajo, kje in kako bodo poskušale vplivati na politično odločanje. Analiza je pokazala, da je sodelovanje interesnih skupin v posvetovanjih o evropskih politikah odvisno od povezav in argumentov v razpravah o javnih politikah. Članek v mednarodni reviji West European Politics je bil prepoznan kot top objava. Več.Arhiv novic
 
2013-11-08 10:00:00
Izobraževalni seminar – Razvoj kritičnega mišljenja o sodobnih družbenih problemih med mladimi
FDV, UL

Na Fakulteti za družbene vede je v petek, 8.11.2013 potekal izobraževalni seminar za srednješolske učitelje z naslovom “Razvoj kritičnega mišljenja o sodobnih družbenih problemih med mladimi”. Seminar je potekal v okviru projekta “Razvoj kritičnega mišljenja o sodobnih družbenih procesih in aktualnih političnih problemih med mladimi«, ki ga Center za politološke raziskave izvaja pod vodstvom red. prof. dr. Danice Fink Hafner in v sodelovanju z dr. Urško Štremfel, Pedagoškim inštitutom ter s priznanima tujima profesorjema Robertom Hoppejem in Margarito Jeliazkovo z Univerze Twente na Nizozemskem.
Na izobraževalnem seminarju smo sodelujočim učiteljem uvodoma poglobljeno predstavili teoretska izhodišča identifikacije in reševanja sodobnih družbenih problemov v demokratičnih družbah. V drugem (praktičnem) delu seminarja pa učitelje seznanili z didaktičnimi in metodičnimi pristopi za spodbujanje kritičnega mišljenja o sodobnih družbenih problemih med mladimi.

Galerija dogodka 

Mapa straniKontakt