Novice

18.5.2020 ob 0:00
Nova monografije Danice Fink Hafner Pri Založbi Fakultete za družbene vede je izšla nova znanstvena monografija prof. dr. Danice Fink Hafner z naslovom Populizem.

Arhiv novic
 


Populizem
Danica Fink Hafner

V knjigi avtorica najprej teoretsko opredeli populizem in utemelji tipologijo populizmov glede na različne oblike družbe, politične paradigme in njihova razmerja do različnih valov globalizacije. Pri tem karizmo konceptualizira v povezavi z institucionalizacijo politične organizacije in jo poveže s kazalniki za merjenje stopnje institucionalizacije po Muselu in Vercesiju (2019). Ob upoštevanju nepopolnosti populističnih ideologij v ožjem smislu pojasni konceptualizacijo njihovega umeščanja v levo–desni kontinuum in ideološko mavrico populizmov. V empiričnem delu knjige, ki izhaja iz poglavja, v katerem svojo raziskavo teoretsko-konceptualno utemelji, predstavi študije primerov predmodernega, modernega in postmodernega populizma v Sloveniji. Po primerjalnem poglavju raziskavo sklene z zaključnimi mislimi.

 Založba FDV. 2019. Povezava.
razprave/članki/knjige
Tamara Dagen, Danica Fink Hafner
Impact of Globalisation on Internationalisation of Universities

Marko Lovec
Populism and attitudes towards the EU in Central Europe

Danica Fink Hafner
Britanska demokracija: Suverenost parlamenta

Mapa straniKontakt