Naj ostanem ali grem? Vladne koalicije in koalicijski sporazumi v Sloveniji med letoma 1990 in 2018
Alenka Krašovec, Tomaž Krpič

V koalicijskih vladah stranke pogosto sklenejo koalicijske sporazume. Sporazumi imajo več funkcij, med njimi je za namen upravljanja in zagotovitve preživetja vladnih koalicij praviloma mogoče najti tudi mehanizme za preprečevanje in zmanjšanje ter tudi možnosti za razreševanje konfliktov med koalicijskimi partnerji. Slovenija ima dolgoletne izkušnje s koalicijskimi vladami in številnimi konflikti v njih. Namen članka je analiza koalicijskih sporazumov v Sloveniji med letoma 1990 in 2018, še zlasti pa umestitev omenjenih mehanizmov v te sporazume.Analiza je razkrila, da je – kljub izraziti prevladi javnopolitičnega področja v koalicijskih sporazumih – v njih mogoče zaslediti tudi vedno večji poudarek na mehanizmih za preprečevanje in zmanjšanje konfliktov, v manjši meri pa so se skozi čas dodatno razvijali tudi mehanizmi razreševanja konfliktov med koalicijskimi partnerji.

 Teorija in praksa, 2019, letnik 56, številka 1. Povezava.
razprave/članki/knjige
Elena Nacevska, Danica Fink Hafner
Change in the Party System from Liberal to Ethnic-based Polarisation - The Case of Macedonia

Meta Novak, Danica Fink Hafner
Slovenia: Interest group developments in a postsocialist‐liberal democracy

Meta Novak, Damjan Lajh
Entering the Brussels arena: Slovenian interest groups and the pursuit of a dual strategy

Mapa straniKontakt